Translate

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Προνόμια εγγραφής στον Όμιλο Ν.Ε.Ε HUMANS

Ο ενδιαφερόμενος που γίνετε μέλος του ομίλου έχει μια σειρά προνομίων.       Ειδικότερα, το κάθε μέλος Με την εγγραφή στον...

Ημερίδα Ομίλου Ν.Ε.Ε. HumansΟ Όμιλος Νέων, Επιστημόνων & Επαγγελματιών HU.M.A.N.S. καλωσορίζει τη νέα χρονιά με την πρώτη εκδήλωσή του της καινούργιας περιόδου, με θέμα: «Πολιτικές κατά των διακρίσεων στην Ευρώπη».


Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστη νομικά δεσμευτικός με την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας. Επιπλέον, η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει την προσχώρηση της ΕΕ στην ευρωπαϊκή σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Στο πλαίσιο αυτό, η απόκτηση όσο το δυνατό περισσότερων γνώσεων σχετικά με τις κοινές αρχές που έχουν αναπτύξει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΚ) και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) δεν είναι απλώς επιθυμητή αλλά, κρίνεται απολύτως ουσιαστική για την ορθή εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο, μιας καίριας πτυχής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα: των προτύπων για την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Εισηγήτρια: Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, LL.M., Ph.D.

Η Δέσποινα Αναγνωστοπούλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ). Στο παρελθόν διετέλεσε επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), με εμπειρία στο συντονισμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Δίδαξε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου στην Εθνική Σχολή Δικαστών και Δίκαιο ΕΕ στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Capital των ΗΠΑ. Έχει συγγράψει δημοσιεύσεις σε θέματα, όπως ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην ΕΕ, ο ρόλος του εθνικού δικαστή στο δίκαιο της ΕΕ, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θέματα άμεσου αποτελέσματος των Οδηγιών, διαδικασίες και κυρώσεις στην ΕΕ, ο ρόλος της ΕΕ στο διεθνές εμπόριο, η ψηφιακή ατζέντα της ΕΕ, το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο διεθνών συναλλαγών, η κινητικότητα των ερευνητών στην ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια, οι συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας και δίκαιο ανταγωνισμού, η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, οι τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις, καθώς και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της χορήγησε την Έδρα Jean Monnet «Νέες διαστάσεις στις Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές», στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης. Η Δέσποινα Αναγνωστοπούλου είναι, επίσης, ακαδημαϊκή συντονίστρια της έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια.

Κτίριο Διαγωνίου Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ)
Τσιμισκή 103 και Βύρωνος (είσοδος από τον πεζόδρομο της οδού Ισαύρων)
3ος όροφος (αμφιθέατρο «Καθηγητή Ιωάννη Μανωλεδάκη»)

Ο όμιλος Νέων, Επιστημόνων & Επαγγελματιών CYSB HU.M.A.N.S. συστάθηκε το 2012 από μια ομάδα ανθρώπων με σκοπό τη διοργάνωση δράσεων για τους τομείς της Νεολαίας, της Επιστήμης και της Επιχειρηματικότητας. Ο Όμιλος εντοπίζει, αναδεικνύει και προτείνει λύσεις για θέματα που αφορούν την επιστήμη, την οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής. Στα πλαίσια αυτά, έχει διοργανώσει επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες/συνέδρια για την κατάρτιση των μελών και των πολιτών γενικότερα, όπως και διάφορα φεστιβάλ και εκθέσεις που προωθούν την τέχνη και τον πολιτισμό. Το Όραμα του Ομίλου είναι να καταστεί ένας ισχυρός φορέας, που θα αντιπροσωπεύει τα μέλη του στους άξονες όπου δραστηριοποιείται και θα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, τον πολιτισμό και την επιστήμη, καθώς και, διαθέτοντας το στελεχιακό του δυναμικό, να προσφέρει στήριξη και τεχνογνωσία στο συνάνθρωπο και την κοινωνία γενικότερα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, LL.M., Ph.D.

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ